Γνωστή συνταγή με διαφορετικά υλικά

ΜΙΝΙ μόνο στο όνομα: Μάξι σε όλα τα άλλα.

Παίζει σκληρό ροκ στην κατηγορία του.

Οδηγώντας το ασφαλέστερο μικρό ...του κόσμου!!